מה זאת קריאה ארץ ישראלית

בע"ה

מנהג הקריאה בתורה בציבור הארץ ישראלי מתבסס על סיום התורה כולה פעמיים בשבוע (שבע שנים).

חשוב לציין שהקריאה איננה דוגמטי. אין קריאה נכונה. הסדרים הינם גמישים וניתן להאריך או לקצר כל עוד עולים לתורה לפחות ז' קוראים, כל אחד קורא לפחות ג' פסוקים.

בכל שבוע כתוב קריאה מומלצת. אפשר להאריך או לקצר לפי הצורך.

 בלי נדר בעתיד ארחיב כאן בהמשך בדיונים על המקורות והשיקולים.

המקור העיקרי לרשימה זו הינו מאמרו הפטרות על-פי המנהג התלת שנתי של יוסף עופר. כדאי לציין שחלוקה זו הינו ל-157 סדרים, כמות בערך 3.75 שנים. ישנו חלוקה נוספת ל-137 סדרים שאולי נשתמש בה לאחר סיום מחזור הראשון. חשוב לציין כי כל הנאמר כאן הינו המלצה בלבד ובא"י אין קריאה נכונה, אלא חובה להעלות ז' קוראים שיקראו כ"א לפחות ג' פסוקים עם תרגום.

ניתן לקרוא מאמר של בנימין אליצור על ההפטרות המיוחדות לחגים.


החלוקה לסדרים מופיע גם בכל חומשים מהוצאת קורן. חומש זה מהוצאת קורן מומלצת במיוחד. אפשר לראות בתמונה כאן את החלוקה לפי שיטה נוצרית (לדוגמא "יג") שמופיע תמיד בצד הפנימי ובצד הימני את החלוקה הארץ ישראלי. במקרה הזה הסדר העשירי של ספר שמות מסומן כאן מתחיל באמצע פרק "יג". סדר ספיציפי זה מעניין מפני שבעדיות שמביא יוסי עופר הסדר מתחיל דווקא שני פסוקים קודם, וזה מפני שכל העדויות להפטרה מביאים את ישעיה "מו-ג" ובו המילה רחם, ולא מוזכרים מילים מהפסוק "זכור את היום וגו'".

אנו ממליצים על תרגום יונתן לשימוש בבתי כנסת היות והינו מצוי בחומשים רבים. ייתכן שבני א"י השתמשו בתרגום ניאופיטי ולא בתרגום יונתן, ובטוח לא השתמשו בתרגום המיוחד לאונקלוס הגר. למרות זאת, בקריאות באתר כללתי תרגום זה הפניות לאתר על-התורה לתרגום זה. בע"ה יבוא יום ונזכה להוצאה לאור חומש מהודר מחולק לפי סדרים, עם תרגום ניאופיטי והפטרות של בני א"י. אך כזה אינו קיים עדיין.

כדאי לקרוא מאמרו המסכם של ר' אלחנן סמט באתר דעת על שיטת הקריאה בארץ ישראל, שמסכם מספר מקורות. הסבר על שיטת הקריאה הארץ ישארלית מעניין נוסף מאת הרב יעקב שווה עיון.
מקורות נוספים אפשר למצוא לדוגמא בספר המעשים לבני ארץ ישראל שמזכיר גם מנהגים אלו.

לאחרונה התחלתי לסמן מספור הפרקים עם מספרים במקום מספור גמטריה. חלוקת תורתינו הקדושה נעשית לסדר. ברוב המקורות אלו מסומנים ע"י "ס" או "פ" בחומשים. החלוקה לפרקים הינו של אויבי ישראל ובושה לנו להתשמש בשיטה זו.
השימוש באותיות אינו מכשיר את השרץ ומטעה את התמימים. אני מודה שאין בכוחותי עדיין את היכולת לשנות את מספור כל הפסוקים.