יום שני, 7 בנובמבר 2016

כנס הפטרות ארץ ישראל

בע"ה


כנס על רשימת ההפטרות של ארץ ישראל. לפי ההזמנה לאירוע יעסקו אף על ברכות התורה וההפטרה לפי מנהג ארץ ישראל.


הסדרים המופיעים כאן נשענים לרוב על רשימת ההפטרות אשר בידינו. יד בן צבי השלים מחקר בעניין.


כנס על רשימת ההפטרות של ארץ ישראל