יום ראשון, 24 בספטמבר 2023

חג סוכות ושמיני עצרת

 בע"ה השנה גם שבת וגם שמיני עצרת נופלים בשבתות.

כתבתי על זה לפני 3 שנים, הקראיות מופיעות כאן.


חגים וזמנים לששון!